Akce

Péče o naše památky


Syndikát novinářů Vysočina pravidelně jedenkrát ročně vyhlašuje novinářskou soutěž Vysočiny – Péče o naše památky. 
Jejím posláním je již od počátku v roce 2009 ocenit tvůrce, kteří publikovanými materiály textem, slovem nebo obrazem, v tištěných i elektronických médiích, ale i zápisem do kronik obcí či měst, neotřele, fundovaně přiblížili situace, události, ale i postoje lidí spojené s péčí o památky v Kraji Vysočina.


Podmínkou uplatnění v autorské soutěži je dodání ověřitelných podkladů publicity (výtisk periodika nebo záznam vysílání – u elektronických médií přepis audio modulace, kronikáři kopie zápisu) a aktuální kontakt na tvůrce, kterému bude potvrzena registrace včas dodaných materiálů. Každý autor může soutěž obeslat maximálně třemi publicistickými materiály.

Termín přihlášek, podmínky i ceny v soutěži jsou všem případným účastníkům včas sděleny. Úspěšné materiály mohou být - po souhlasu autorů - nabídnuty do celostátní soutěže „Média na pomoc památkám“.


Region Press Foto


Vždy v lednu pořádá SN Vysočina výstavu snímků z tištěných médií z našeho regionu. Pravidelně se schází desítky zajímavých dokumentárních, sportovních, uměleckých i ilustračních fotografií.

Cílem akce je ukázat prostřednictvím fotografií veřejnosti, kolik různých novin, týdeníků, měsíčníků a zpravodajů na Vysočině vychází. Výstavu hostí pravidelně Krajský úřad v Jihlavě. O konání akce SN Vysočina informuje formou tiskové zprávy a na webových stránkách.

V roce 2022 se prezentovaly 5plus2, Borovské listy, Horácké novinky, Ježkovy oči, Jihlavské listy, Jihlavské noviny, Kraj Vysočina, MF Dnes, Telčské listy, Třebíčské noviny, Vysočina–news.cz, Zpravodaj Jaroměřic nad Rokytnou a Žďárské noviny.

Epigram


Soutěž v psaní krátkých satirických básní se koná vždy jednou za pět let - u příležitosti "kulatého" výročí narození či úmrtí slavného spisovatele, básníka i novináře Karla Havlíčka Borovského. Epigram se již uskutečnil v letech 2006, 2011, 2016 a naposledy v roce 2021. To bylo přesně 200 let od narození Havlíčka! Zájemci o bližší informace se mohou obracet na Syndikát novinářů na Vysočině přes e-mail syndikat.vysocina@volny.cz.