Známe vítěze autorské soutěže Péče o naše památky 2020

Syndikát novinářů na Vysočině opět po roce uspořádal autorskou soutěž Péče o naše památky. Zúčastnit se mohli redaktoři i kronikáři. 

Po jedenácté v historii se konala autorská soutěž Péče o naše památky. V tomto ročníku porotci hodnotili celkem 18 prací od devíti autorů z devíti médií. 

Hlavní cenu, jíž představují finanční odměna 1 000 korun od Syndikátu novinářů Vysočina a pěkné věcné dary od partnerů soutěže Kraje Vysočina a telčského pracoviště Národního památkového ústavu, získalo šest novinářů: 

  • Kryštof Havlice z časopisu PROPAMÁTKY – za článek o obnově mlýna v Trhonicích
  • Helena Zelená Křížová ze Žďárského deníku – za článek o osudu kapličky v Křídlech
  • Michal Mašek ze serveru Vysočina-news.cz – za příběh zvonu v Bartoušově u Havlíčkova Brodu
  • Martin Singr z Jihlavského deníku – za téma o chystaném muzeu ve Frankově Zhořci na Žďársku
  • Irena Šarounová z Českého rozhlasu Vysočina – za příspěvky o rabínském domě v Třebíči a prvorepublikovém domě v Počátkách
  • Jiří Bárta z mediální skupiny MAFRA – za rozhovor s kastelánem zámku v Náměšti nad Oslavou


Porotu v tomto ročníku také zaujaly příspěvky Arnošta Pacoly z Horáckých novin, Jakuba Hlouška z časopisu NaCestu a Jany Kudrhaltové z Havlíčkobrodského deníku. Tito autoři obdrželi finanční odměnu 500 korun a taktéž věcné dary od partnerů soutěže.

Autorská soutěž Péče o památky Vysočiny byla vysočinským sdružením Syndikátu novinářů ČR poprvé vyhlášena v roce 2009. Od samého začátku cílem je a zůstává ocenit autory, kteří své čtenáře, diváky či posluchače informují o iniciativním, příkladném vztahu (jak jednotlivců, tak subjektů) k péči o hmotný odkaz minulosti. 

Rozhodující pro hodnocení bylo a nadále zůstává: jak tvůrce splnil zadání, tedy jak přiblížil životní postoje lidí a jejich vztah k péči o konkrétní památky na Vysočině. Významnou roli má stylistika a čtivost příspěvku. Naopak roli až tak nehraje, zda jde o památku „velkou“ (hojně navštěvovanou), nebo malou z některé vsi na Vysočině – i tam bývají příklady péče o místní památky hodné následování.

V tomto roce nemohli pořadatelé s ohledem na pandemii koronaviru předávat ceny osobně v rámci tradičního slavnostního setkání novinářů s hejtmanem Kraje Vysočina. „Balíčky s cenami proto zamířily k oceněným autorům poštou a finanční odměny jsme posílali na účet. Přejeme si, aby příští ročník už opět mohl být zakončený osobním setkáním s úspěšnými novináři a kronikáři,“ poznamenal předseda Syndikátu novinářů Vysočina Jaroslav Paclík. 

Kraji Vysočina a Národnímu památkovému ústavu děkujeme za podporu autorské soutěži. Těšíme se na další ročník.


Sedmnáct redakcí představuje snímky na výstavě Region Press Foto 2020

V lednu už je to tradice, že Syndikát novinářů Vysočina pořádá výstavu Region Press Foto. Letošní rok není navzdory velmi složité době výjimkou. Od 5. do 29. ledna jsou v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě vystaveny fotografie z novin, časopisů i dalších tiskovin či internetových serverů z Vysočiny. 

Snímek z instalace výstavy. Foto: Petr Klukan


„Letos se účastní sedmnáct médií. Je to přibližně podobný počet jako v minulém roce,“ upřesňuje člen rady Syndikátu novinářů Vysočina a šéfredaktor Jihlavských listů Petr Klukan. Snímky jsou k vidění hned vedle kongresového sálu a pak ještě ve třetím patře úřadu. 

Téměř 50 fotografií profesionálních i amatérských fotografů je pestrou směsicí dokumentárních, reportážních i výtvarných děl. Vedle profesionálních snímků tu lze nalézt i ty, které dokumentují každodenní život ve společnosti, krajinu nebo obec. Ač nemusí být výtvarně dokonalé, byly pořízeny s láskou a úmyslem co nejlépe zachytit událost v daném místě. „Snímky jsou dokumentem doby, která je vždy jedinečná. Jejich význam je proto jednoznačný,“ dodává Petr Klukan. 


Tentokrát se na výstavě svými fotografiemi prezentuje 17 vysočinských médií. 

První akce v „Havlíčkovském“ roce

Jde již o osmý ročník výstavy. Její termín připadl na dobu poznamenanou koronavirem. „Věříme, že se na aktuální Region Press Foto přijdou podívat nejen krajští politici a zaměstnanci krajského úřadu, ale že si snímky prohlédnou třeba i lidé, kteří zrovna budou mít v sídle kraje v úředních hodinách nějaké vyřizování,“ zmiňuje předseda Syndikátu novinářů Vysočina Jaroslav Paclík. 

V posledních letech je výstava koncipována jako putovní. O letních prázdninách by měla být k vidění v Jaroměřicích nad Rokytnou. Doufejme, že to už pandemie covid-19 poleví, a tak na výstavu budeme moci pozvat širší veřejnost a přijde mnoho příznivců kvalitní reportážní fotografie. 

Všem redakcím z našeho regionu, které na výstavu dodaly své snímky, patří poděkování. Region Press Foto je první akcí Syndikátu novinářů Vysočina v tak zvaném „Havlíčkovském“ roce. Na konci října 2021 si připomeneme 200 let od narození slavného českého novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského.


Vystavující periodika a weby: 

Havlíčkobrodský deník, Horácké noviny, Jaroměřický zpravodaj, Ježkovy oči, Jihlavský deník, Jihlavské listy, Jihlavské noviny, Kraj Vysočina, MF Dnes a 5plus2, Pelhřimovský deník, Telčské listy, Třebíčský deník, Třebíčské noviny, Žďárský deník, Žďárské noviny 

Vysočina–news.cz, Horácké novinky.cz