SOUTĚŽ: Budete lepší než Havlíček Borovský?

Od narození známého novináře, spisovatele, básníka i satirika Karla Havlíčka Borovského záhy uplyne úctyhodných 200 let. Havlíček byl mimo jiné mistrem epigramů. Zkuste si tak jako on vytvořit krátkou báseň s vtipně vyhrocenou pointou, a tím se přidat do naší autorské soutěže EPIGRAM 2021.Tímto se na vědomost dává, že Syndikát novinářů Vysočina k nadcházejícímu výročnímu Roku Karla Havlíčka Borovského 2021 vypisuje soutěž o nejlepší (dosud nepublikované) epigramy, které mají šanci být součástí připravovaného sborníku EPIGRAM 2021.

Organizátoři si dovolují upozornit, že epigram není veršovaná povídka jako Lešetínský kovář ani rozsáhlá básnická skladba Slávy dcera, ale krátká reflexivní báseň s vtipně vyhrocenou pointou. Příspěvky zkušených či začínajících autorů přijímáme do 1. března 2021 na e-mailové adrese epigram2021@volny.cz .

Zasláním epigramů do soutěže autoři poskytují SN Vysočina souhlas k jejich bezplatnému užití, zveřejnění či gramatické korektuře příspěvku související s případným zařazením do Sborníku E 2021.

Soutěž má tyto kategorie:

  • Autoři starší 18 let – mohou zaslat až pět svých epigramů (nikoli celé sbírky)
  • Autoři do 18 let – mohou dodat až tři své epigramy
  • Bonusová kategorie „Dopište Karla Havlíčka Borovského“ – navíc každý může poslat až tři příspěvky v jím upravené podobě: zvolíte si část z některého Havlíčkova epigramu a zbylou část doplníte podle své invence. A je zcela na vás, jestli si od Havlíčka „vypůjčíte“ začátek, prostředek nebo konec z jeho epigramu a dopíšete ho. Tím se každý ze zájemců může snažit o obohacení Havlíčkova tvůrčího odkazu. Havlíčkovy epigramy jsou například zde.

V e-mailu také nezapomeňte uvést jméno a příjmení, datum a místo narození, poštovní adresu a soutěžní kategorii.

Tedy ani vy nechoďte „s pány na led“, ale usedněte, přibruste ostří svého pera a tvořte. Těšíme se na vaše epigramy. Navíc pro vás již nyní chystáme slavnostní setkání se zajímavým programem včetně předávání cen. Je připravováno na sobotu 30. října 2021 dopoledne v havlíčkobrodské Staré radnici. Moc rádi se tam s vámi potkáme.

Sbírku epigramů z předchozího kola soutěže EPIGRAM 2016 naleznete zde.

Autorská soutěž má pět hlavních vítězů

Syndikát novinářů na Vysočině opět po roce uspořádal autorskou soutěž Péče o naše památky. V tomto desátém ročníku porotci hodnotili 30 přihlášených příspěvků od šestnácti autorů z patnácti médií. „To je největší účast i úroda v celé historii tohoto projektu. Zájem byl chvályhodný, poděkování si zaslouží všichni tvůrci,“ doplnil za porotu místopředseda pořádajícího Syndikátu novinářů Vysočina Jan Kliment. 

Autorská soutěž Péče o památky Vysočiny byla vysočinským sdružením Syndikátu novinářů ČR poprvé uvedena v roce 2009. Jejími partnery jsou Kraj Vysočina a Národní památkový ústav (NPÚ). Od samého začátku cílem je a zůstává ocenit autory, kteří své čtenáře, diváky či posluchače informují o iniciativním, příkladném vztahu (jak jednotlivců, tak subjektů) k péči o hmotný odkaz minulosti. 

„V době začátků soutěže NPÚ registroval přes 700 ohrožených památek, nejvíc sakrálních. Aktuální stav v České republice neznám, ale vím, že loni byla péči o církevní objekty věnována třetina ze všech do autorské soutěže přihlášených materiálů,“ povšiml si Jan Kliment.

Hlavní cenu, jíž představují finanční odměna 1 000 korun od Syndikátu novinářů Vysočina a věcné dary od partnerů soutěže Kraje Vysočina a telčského pracoviště Národního památkového ústavu, přebíralo pět novinářů: 

  • Irena Šarounová z Českého rozhlasu Vysočina – za příspěvky o faře v Křeči a o pelhřimovské Staré poště
  • Jiří Bárta z mediální skupiny MAFRA – za sérii článků o Zelené hoře a o článku o přestavbě domu na hotel na žďárském náměstí
  • Zbyněk Konvička z časopisu PROPAMÁTKY – za rozhovor o záchraně zámku v Kvaseticích
  • Lenka Kopčáková ze Žďárských novin – za zajímavé příspěvky o práci restaurátorů
  • Jana Kudrhaltová z Havlíčkobrodského deníku – za text o kostelíku v Dobrnicích

Porotu velmi zaujaly také příspěvky Arnošta Pacoly z Horáckých novin, Jiřího Jíry z Pelhřimovského deníku, Martina Singra z Jihlavského deníku a Zuzany Musilové rovněž z Jihlavského deníku. Tito autoři obdrželi finanční odměnu 500 korun a taktéž věcné dary od partnerů soutěže.

Rozhodující pro hodnocení bylo a nadále zůstává: jak tvůrce splnil zadání, tedy jak přiblížil životní postoje lidí a jejich vztah k péči o konkrétní památky na Vysočině. Významnou roli má stylistika a čtivost příspěvku. Naopak roli až tak nehraje, zda jde o památku „velkou“ (hojně navštěvovanou), nebo malou z některé vsi na Vysočině – i tam bývají příklady péče o místní památky hodné následování.

„Hodnotitelé by si jako hlavní hrdiny v textech či reportážích dovedli představit víc konkrétních lidiček či jejich sdružení, která pomáhají v péči o památky. Takto uchopené lidské příběhy získávaly nejvíc plusových bodů,“ zmínil Kliment.

Ceny vítězům předávali v úterý 18. února v prostorách jihlavského hotelu Gustav Mahler hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, mluvčí pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Ilona Ampapová a předseda Syndikátu novinářů Vysočina Jaroslav Paclík.

„Věříme, že úroda článků a reportáží za rok 2020 bude alespoň stejně bohatá. Zúčastnit se mohou redaktoři všech médií na Vysočině – počínaje televizními přes ty rozhlasové až po redaktory deníků, týdeníků, měsíčníků i místních zpravodajů. Uvítáme také příspěvky autorů z webových portálů či internetových zpravodajů měst či obcí,“ doplnil Paclík.