Advent

Kouzlo času adventního

Moderní svět v době adventní přibližuje někdejší předvánoční čas rozsvícením vzrostlých vánočních stromů za přítomnosti betlémského světla, s bohatým doprovodným programem, zpěvem koled, vůní teplých nápojů a řadou nákupních možností. 

Související adventní trhy nebo jarmarky jsou na řadě míst ilustrovány bohatou výzdobou, světelnými dekory a stánky s tradičními řemeslnými výrobky. Zakoupit můžete nepřeberné množství drobných pozorností, adventních věnců, svícnů, ozdob i jmelí. Neopakovatelná atmosféra tohoto času, zhmotněná v prostředí metropolí, ale i měst, městeček a obcí, je vyhledávaným cílem. A je to tak dobře, protože takové prostředí  napomáhá vykouzlit neopakovatelně příjemné chvilky klidu a pohody jak s dětmi, rodinou, tak i s přáteli. Vyvrcholením adventu jsou Vánoce.


Adventní atmosféra centra Špindlerova Mlýna. Foto: archiv TIC Šp. Mlýn. 

Jak uvádí Libor Dušek, etnolog Správy Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí, vánoční zvykoslovný cyklus začínal tak zvaným adventem (z latinského adventus - příchod), v teologickém smyslu očekávání narození Ježíše Krista a též příchodu Mesiáše. 
Během čtyřtýdenního období adventu (mezi první adventní nedělí a západem slunce na Štědrý večer) se v Krkonoších konala řada lidových zvyků, obyčejů, obřadů, které vrcholily právě 24. prosince. Tradice nesoucí s sebou dědictví předkřesťanských dob byly prostoupeny lidovým pojetím víry horalů a hospodářů. 
V období příprav na vánoční hody probíhaly barborské a mikulášské trhy. Chodila Barbora (starší žena z rodiny), která nadělovala dětem a pobízela je k modlitbě. Chození s Mikulášem (o den později) bývalo hlučné. Tlupa s čerty a anděly naháněla pekelným křikem hodně strachu. Hodným dětem Mikuláš naděloval jablka, slívy, peníze, zlobivým uhlí.
Za adventních večerů se ženy scházely na „přádky“. Během přástek o pauzách předčítaly z knížky, vyprávěly smyšlené i skutečné příběhy, žertovné i vážné. Zpívaly lidové i kostelní písně. 
Posledním dnem v předvánočním čase mimořádného významu je 13. prosinec - svátek sv. Lucie, patronky předení. V ten den se nesmělo příst. Přes Štědrým večerem je pro Krkonoše specifická „Dlouhá noc“. Ten večer se uklízelo, pekly se koláče, štědrovnice a křehtíky, strojil se stromeček, dokončovalo se stavění betléma. 
Střídmost v zábavě, jídle i pití, která panovala v adventu, se o Štědrém večeru změnila v hojnost pokrmů. Jídlo bylo připravováno z plodin, o kterých se věřilo, že mají magickou a ochrannou moc. 
Vánoční čas končil koledováním, půlnočním vytrubováním ponocného a chrámovou hudbou. Původním smyslem koledy bylo přinášet štěstí, zdraví a popřát zdar v hospodářském a rodinném životě.“ 

Období Vánoc trvá od 24. prosince do 6. ledna 
„Přes samozřejmou náboženskou dimenzi Vánoc jsou tyto svátky plné rozmanitých obřadů a zvyků vycházejících z mnoha kulturních prostředí, z lidové, církevní a dokonce pohanské tradice. Například k večeři má sedat sudý počet lidí, lichý byl počet pokrmů. Věřilo se v možnost kontaktu se zemřelými a v neobvyklou aktivitu nadpřirozených sil. Lidé se v tento den pečlivěji starali o domácí zvířata.
Po celou dobu Vánoční až do svátku Tří králů (6 . ledna), a dokonce do dne Zavedení Páně do chrámu dne 2. února bylo běžným zvykem zpívání koled, vánočních písní a putování skupiny koledníků dům od domu. Dnes mnoho zvyků zmizelo, některé se dochovaly pouze ve zlomkové podobě, “ doplnil v závěru Libor Dušek ze Správy KRNAP.                                                                                                       

Vypravte se na adventní jarmarky a trhy


Kupte si svařák nebo medovinu, ochutnejte dobroty a „zaposlouchejte“ se do pozvolna přicházejících Vánoc. Romantická tradice půvabných trhů si podává ruce s poutavými proměnami. Každoročně je připravena možnost znovuobjevování překrásného adventního času. Třpyt světel, nabídka dárků v podobě řemeslných výrobků, kulinářské dobroty, sváteční nakupování a hudební kulisy tvořené pěveckými sbory či věžními trubači, potvrzují odvahu ke změnám a bohatost tradic.


Vídeň 


Romantiku v nejryzejší podobě na vídeňských vánočních trzích představuje mimo jiné ledová plocha uprostřed radničního parku podmalovaná krásnými melodiemi vyzývajícími k jízdě na bruslích. Brusle si nemusíte vozit, ty si tu zapůjčíte. 


Drážďany


Striezelmarkt je nejstarším vánočním trhem v Německu. Pochutnejte si na svařáku, hrníček si můžete zakoupit na památku. Zakousněte se do vánoční štoly, německé verze naší vánočky. Je z másla, s rozinkami, pomerančovou a citronovou kůrou i s mandlemi.

MönchengladbachVšimněte si vychytávky, mulčovací kůry na zemi. Zabrání chladu postupujícímu přes vaše boty a nohy do těla. Pozornost věnovaná návštěvníkům, které pak nenutí zima k odchodu domů. Tradiční je tu svařené víno hřející celé tělo.

PařížNa snímku je Eiffelova věž v dáli. Nejenom v době adventní září do tmy žlutou barvou. Od roku 2000 na ní můžete sledovat světelnou show. Každou celou hodinu se totiž věž na pět minut rozzáří jiskřením více než dvaceti tisíc žárovek.

Budapešť Bruslení je nejenom během adventu v hlavním městě Maďarska společenskou zábavou pro mladé i starší - během celého dne až do večera. Ale právě poslední měsíc v roce má svůj neopakovatelně zvláštní půvab.

PrahaStaroměstské či Václavské náměstí a řada dalších míst a zákoutí s bohatou výzdobou, světelnými dekory a stánky s řemeslnými výrobky, kde koupíte drobné pozornosti, svíčky, ozdoby, jmelí, dobroty, vytváří v české metropoli, díky šikovným lidem, kouzelný adventní čas.

Prožijte si advent i letos moc hezky!

Text a foto: Dáša Palátková